Imigranci/ sąsiedzi / my

Internetowa Telewizja Edukacyjna

 

Cel: Wsparcie dydaktyczne nauczycieli, atrakcyjne w formie zapoznanie się z kwestiami związanymi z cudzoziemcami, różnorodnością kulturową, religijną, problemami związanymi z integracją więcej>>>

 

Poznajemy Polskę

Animowany komiks dla dzieci cudzoziemskich:

Poznajemy Polskę

Cudzoziemcy w Polsce - informacje medialne

Polecamy wybór tekstów, jakie ukazują się w polskich mediach, związane z działaniem ośrodków dla uchodźców i przebywających w nich cudzoziemcami jak i cudzoziemcami próbującymi ułożyć sobie na nowo życie w polskim społeczeństwie. Problemy, nadzieje, wyzwania, lektura do refleksji dla wszystkich zainteresowanych zagadnieniem wielokulturowości w Polsce. 

czytaj>>>>>

Patronat Medialny

Projekt Między nami sąsiadami - działania na rzecz integracji imigrantów jest objęty patornatem medialnym

 

Polska Agencja Prasowa

 

Donatorzy

Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich i budżet państwa

 

 

Odpowiedzialność za publikowane treści spoczywa wyłącznie na autorach tekstów. Komisja Europejska nie ponosi żadnej odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji

Strona główna Fundacji

Przekraczam próg polskiej szkoły

Co słychać » Przekraczam próg polskiej szkoły

Miło nam poinformować, że wyniku naboru do Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji Fundacja Obywatelska Perspektywa rozpoczyna realizację projektu pt. Przekraczam próg polskiej szkoły. Projekt skierowany jest do cudzoziemców przebywających w ośrodkach dla uchodźców w Białej Podlaskiej, Białymstoku i Horbowie. Działania projektu obejmą zarówno dzieci cudzoziemskie uczące się w polskich szkołach jak i dorosłych.

 

Wobec problemu związanego z integracyjną metodą nauczania cudzoziemców w polskich szkołach występuje szereg trudności skutkujących problemami integracyjnymi. W ich wyniku integracja nie zachodzi w zadawalającym tempie, a wśród cudzoziemców wzrastać mogą negatywne odczucia.

 

Projekt koncentruje się na środowisku trzech ośrodków dla cudzoziemców – w Białymstoku, Białej Podlaskiej i Horbowie oraz dzieciach i młodzieży uczących się w szkołach leżących w rejonie ośrodków dla cudzoziemców, a także dzieciach uczęszczających do zerówek i oddziałów przedszkolnych. Projekt dba również o początkowy etap integracji osób dorosłych i młodzieży w wieku pozaszkolnym, o ich naukę języka polskiego. W ramach projektu przewidziano również świadczenie bezpłatnej pomocy prawnej i psychologicznej oraz działania ukierunkowane na zapobieganie szokowi kulturowemu.

 

Proponowane w projekcie działania zostały skonsultowane z kierownictwem ośrodków dla cudzoziemców oraz ze szkołami – dyrektorami i nauczycielami.

 

W celu zaradzenia trudnościom z edukacją oraz zminimalizowania negatywnych skutków szoku kulturowego, w ramach projektu planowana jest realizacja następujących działań:

 

  1. Lekcje polskiego jako obcego (dzieci SP 26 w Białymstoku, SP 47 (zerówka), gimnazja nr 2 i 16 w Białymstoku, SP nr 3, 4, 9 i gimnazjum nr 3 w Białej Podlaskiej, Szkoła Podstawowa w Berezówce, odział przedszkolny, gimnazjum w Zalesiu).

  2. Zajęcia wyrównawcze (dzieci SP 26 w Białymstoku, gimnazja nr 2 i 16 w Białymstoku, SP nr 3, 4, 9 i gimnazjum nr 3 w Białej Podlaskiej, gimnazjum w Zalesiu).

  3. Wsparcie psychologa (dzieci SP 26 i 47 w Białymstoku, SP nr 3 w Białej Podlaskiej, Szkoła Podstawowa w Berezówce, odział przedszkolny).

  4. Asystent kulturowy (dzieci SP 26 w Białymstoku, SP 47 (zerówka), gimnazja nr 2 i 6 w Białymstoku, SP nr 3, 4, 9 i gimnazjum nr 3 w Białej Podlaskiej, Szkoła Podstawowa w Berezówce, odział przedszkolny, gimnazjum w Zalesiu).

  5. Konsultant kulturowy (dzieci SP 26 w Białymstoku, SP 47 (zerówka), gimnazja nr 2 i 6 w Białymstoku, SP nr 3, 4, 9 i gimnazjum nr 3 w Białej Podlaskiej, Szkoła Podstawowa w Berezówce, odział przedszkolny, gimnazjum w Zalesiu).

  6. Zajęcia sportowe (ośrodki dla cudzoziemców w Białymstoku, Białej Podlaskiej, Horbowie).

  7. Pomoc prawna (ośrodek dla cudzoziemców w Białymstoku i Horbowie).

  8. Wydanie książeczki „Przekraczam próg polskiej szkoły” (zasięg ogólnopolski).

  9. Kursy językowe (dzieci SP 26 w Białymstoku, SP 47 (zerówka), gimnazja nr 2 i 16 w Białymstoku, SP nr 3, 4, 9 i gimnazjum nr 3 w Białej Podlaskiej, Szkoła Podstawowa w Berezówce, odział przedszkolny, gimnazjum w Zalesiu).

  10. Wycieczki edukacyjne dla dorosłych i dzieci (Białystok, Biała Podlaska i ich okolice).

 

 

Projekt Przekraczam próg polskiej szkoły jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżet państwa.

 

 

FAMI_logo_kolor

 

BEZPIECZNA PRZYSTAŃ