POLECAMY: Między nami sąsiadami

Materiały informacyjno-edukacyjne zgromadzone w portalu informacyjnym pt. Między nami sąsiadamiw latach 2013-2015. 

Europejski Funduszuna rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich i budżet państwa 

POLECAMY: Imigranci/ sąsiedzi / my

MATERIAŁY EDUKACYJNE POŚWIECONE CUDZOZIEMCOM

Internetowa Telewizja Edukacyjna, realizowana w ramach projektu pt. "Moda na wielokulturowość".

Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich i budżet państwa.  

 

Strona główna

Między nami sąsiadami

projekty » Między nami sąsiadami

 „Między nami sąsiadami – działania na rzecz integracji imigrantów”. Projekt jest współfinansowany przez Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich i budżet Państwa. Projekt rozpoczął się 01.03.13 i będzie trwał do 30.06.2015 r.

 

Cele projektu:

  1. Zwiększenie poziomu integracji obywateli państw trzecich ze społeczeństwem przyjmującym
  2. Prowadzenie autentycznego dialogu międzykulturowego

 

W ramach projektu będziemy prowadzili następujące działania:

  1. Wydanie pomocy dydaktycznych do nauki języka polskiego dla obywateli państw trzecich
  2. Kursy języka polskiego połączone z podstawowymi informacjami nt polskiej kultury, ustroju politycznego, tradycji oraz rynku pracy dla obywateli państw trzecich
  3. Wydanie 4 komiksów nt kultur imigrantów
  4. Zajęcia integracyjne dla dzieci
  5. Szkolenia
  6. Portal towarzyszący projektowi (w tym newsletter)

 

Odpowiedzialność za publikowane treści spoczywa wyłącznie na autorach tekstów. Komisja Europejska nie ponosi żadnej odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

 Portal informacyjny był częścią projektu pt. "Między nami sąsiadami", finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Obywateli Państw Trzecich i budżet Państwa. Objęty był patronatem Polskiej Agencji Prasowej.

 Projekt Między nami sąsiadami - działania na rzecz integracji imigrantów jest objęty patornatem medialnym

 

Polska Agencja Prasowa

 

 

CZYTELNIA | EDUKACJA | PROJEKTY I MATERIAŁY DLA CUDZOZIEMCÓW | INTEGRACJA | LINKOWNIA AKTUALNOŚCI Z PROJEKTU

Strony: