POLECAMY: Między nami sąsiadami

Materiały informacyjno-edukacyjne zgromadzone w portalu informacyjnym pt. Między nami sąsiadamiw latach 2013-2015. 

Europejski Funduszuna rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich i budżet państwa 

POLECAMY: Imigranci/ sąsiedzi / my

MATERIAŁY EDUKACYJNE POŚWIECONE CUDZOZIEMCOM

Internetowa Telewizja Edukacyjna, realizowana w ramach projektu pt. "Moda na wielokulturowość".

Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich i budżet państwa.  

 

Strona główna

Dom daleko od domu - komiks edukacyjny dla młodzieży

projekty » Dom daleko od domu - komiks edukacyjny dla młodzieży

 

Głównym celem projektu jest podejmowanie działań edukacyjnych nawiązujących do problemów i wyzwań rozwojowych na świecie poprzez przygotowanie odbiorców do stawiania czoła wyzwaniom dotyczącym całej ludzkości, a w szczególności zapewnienie pokoju i bezpieczeństwa na świecie.

 

Celem bezpośrednim projektu jest przybliżenie społeczeństwu polskiemu, a zwłaszcza dzieciom i młodzieży szkolnej problemów związanych z kwestami uchodźstwa będącego bezpośrednim następstwem konfliktów zbrojnych i ich skutków dla ludności cywilnej, tłumaczenie przyczyn i konsekwencji problemów globalnych dotykających współczesnego świata, zwiększenie liczby osób rozumiejących świat jako złożony i dynamicznie zmieniający się system, kształtowanie umiejętności krytycznego myślenia, przełamywanie istniejących stereotypów i uprzedzeń i ukazywanie wpływu jednostki na globalne procesy i wpływu globalnych procesów na jednostkę.

 

Realizacja celu - II wydanie komiksu edukacyjnego dla młodzieży pt. "Dom daleko od domu" przygotowanego w roku 2012 i przeprowadzenie 48 godz warsztatów dla uczniów na temat problematyki uchodźstwa w kontekście wyzwań rozwojowych, kultury i religii największej grupy uchodźców w Polsce - Czeczenów w szkołach w których uczą się dzieci uchodźców przyczyni się w efekcie do zwiększenia potencjału adresatów projektu w zakresie zagadnień związanych z edukacją globalną i multiplikacja wiedzy na temat problematyki edukacji globalnej.

 

Projekt był realizowany od sierpnia do listopada 2013 roku.

 

http://www.etyczne.pl/files/100/MSZ%5B2%5D.jpg

Projekt był współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w roku 2014