Imigranci/ sąsiedzi / my

Internetowa Telewizja Edukacyjna

 

Cel: Wsparcie dydaktyczne nauczycieli, atrakcyjne w formie zapoznanie się z kwestiami związanymi z cudzoziemcami, różnorodnością kulturową, religijną, problemami związanymi z integracją więcej>>>

 

Poznajemy Polskę

Animowany komiks dla dzieci cudzoziemskich:

Poznajemy Polskę

Cudzoziemcy w Polsce - informacje medialne

Polecamy wybór tekstów, jakie ukazują się w polskich mediach, związane z działaniem ośrodków dla uchodźców i przebywających w nich cudzoziemcami jak i cudzoziemcami próbującymi ułożyć sobie na nowo życie w polskim społeczeństwie. Problemy, nadzieje, wyzwania, lektura do refleksji dla wszystkich zainteresowanych zagadnieniem wielokulturowości w Polsce. 

czytaj>>>>>

Patronat Medialny

Projekt Między nami sąsiadami - działania na rzecz integracji imigrantów jest objęty patornatem medialnym

 

Polska Agencja Prasowa

 

Donatorzy

Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich i budżet państwa

 

 

Odpowiedzialność za publikowane treści spoczywa wyłącznie na autorach tekstów. Komisja Europejska nie ponosi żadnej odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji

Strona główna Fundacji

Nowy projekt Fundacji Imigranci w moim mieście

Co słychać » Nowy projekt Fundacji Imigranci w moim mieście

Wszystkie działania zaplanowane w projekcie odbywają na terenie Białegostoku i są skierowane do społeczeństwa przyjmującego. Część działań bezpośrednio buduje dialog międzykulturowy – lekcje, warsztaty kompetencji międzykulturowych dla młodzieży, szkolenia dla nauczycie cieli, panel, promocja problematyki międzykulturowej w mediach. Pozostała część działań jest skierowana do społeczeństwa przyjmującego, w szczególności osób pracujących z imigrantami i podnosi ich poziom wiedzy i kompetencji zawodowych związanych z pracą z imigrantami – część szkoleń, kurs metodyczny dla nauczycieli i edukatorów.

 

DZIAŁANIA:

  1. Zajęcia dla uczniów – „Imigranci w naszym mieście”
  2. Warsztaty kompetencji międzykulturowych dla uczniów
  3. Szkolenia dla społeczeństwa przyjmującego
  4. Kurs „Jak uczyć polskiego jako obcego. Praca w środowisku wielokulturowym”
  5. „Imigranci w naszym mieście”– dyskusja panelowa z udziałem mediów, organizacji instytucji zajmujących się problematyką wielokulturowości, tolerancji wobec odmienności kulturowej, dialogiem międzykulturowym, nagłośnienie problematyki wielokulturowości w mediach

 

Projekt jest współfinansowany przez Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich i budżet Państwa. Projekt rozpoczął się 01.06.2014 i będzie trwał do 30.06.2015 r.

 

 

 

 

Powiązane materiały: