POLECAMY: Między nami sąsiadami

Materiały informacyjno-edukacyjne zgromadzone w portalu informacyjnym pt. Między nami sąsiadamiw latach 2013-2015. 

Europejski Funduszuna rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich i budżet państwa 

POLECAMY: Imigranci/ sąsiedzi / my

MATERIAŁY EDUKACYJNE POŚWIECONE CUDZOZIEMCOM

Internetowa Telewizja Edukacyjna, realizowana w ramach projektu pt. "Moda na wielokulturowość".

Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich i budżet państwa.  

 

Strona główna

Warsztaty dla bibliotekarzy

projekty » Uchodźca - mój sąsiad » Warsztaty dla bibliotekarzy

Celem szkolenia było zapoznanie uczestników z kwestiami prawnymi i administracyjnymi funkcjonowania uchodźców, sytuacją uchodźców w Polsce i w polskim społeczeństwie, przyczynach uchodźctwa, kulturą najliczniejszych grup uchodźców, podstawowymi definicjami związanymi z uchodźcami, imigrantami.

 

W ramach szkolenia przeprowadzono również warsztaty z zakresu kompetencji kulturowych, których poziom wpływa bezpośrednio na ilość i jakość inicjatyw związanych z przyjmowaniem i integracją uchodźców do społeczności lokalnych a przede wszystkim uwrażliwia i kreuje postawy otwartości na odmienność kulturową i religijną.

 

Z 86 przeszkolonych osób 7 (były to pojedyncze osoby na poszczególnych spotkaniach) miało zastrzeżenia do formy prowadzonego szkolenia, ponieważ wolałyby ograniczyć szkolenie do wysłuchania wykładu i otrzymać gotowe scenariusze zajęć z cudzoziemcami zamiast pracy w grupie, inspiracji i ogólnych propozycji.

 

Prawdopodobnie wynikało to z nieporozumienia na etapie rekrutacji. Z pozostałych osób wiele podkreślało w ankietach, iż szkolenie „w atrakcyjnej formie przekazywało wiele istotnych informacji bez przeładowania teorią” oraz „szkolenie pomogło pogłębić moją wiedzę na temat uchodźców” i „Szkolenie dało mi wiedzę teoretyczną uzmysłowiło problemy, które trzeba przemyśleć”.

 

Ponadto uczestnicy zwracali uwagę, iż tematyka szkolenia jest ważna i potrzebna: „uzyskałam stosowną wiedzę z zakresu problematyki uchodźstwa, problemów edukacyjnych, społecznych i kulturowych. Szkolenie było przeprowadzone profesjonalnie, rzeczowo, na wysokim poziomie merytorycznym.”, „Tematyka bardzo potrzebna, ciekawa, prowadzący dali możliwość zaistnienia na zajęciach, przedstawienia swoich poglądów.”, „szkolenie bardzo poszerzyło moją wiedzę na temat uchodźców. Dowiedziałam się gdzie zwrócić się w razie chęci zorganizowania eventów na ww. temat. Szkolenie przeprowadzono fachowo i ciekawie.”

 

W ankietach uczestnicy w większości określili, że czas szkolenia był odpowiednio dostosowany do zakresu przekazywanej wiedzy, ale jednocześnie zaznaczali, iż tematyka wymaga pogłębienia niektórych wątków i chętnie kontynuowaliby zajęcia: „temat bardzo szeroki, więc przypuszczalnie objąłby ze trzy takie szkoleniowe dni”, „chętnie kontynuowałabym tego typu zajęcia, ponieważ sa bardzo interesujące oraz forma przekazu jest zrozumiała - chciałoby się więcej.”. temat szeroko omówiony, dokładnie, bardzo ciekawie prowadzone zajęcia. Szkolenie powinno trwać dłużej, lub być podzielone na dwa - trzy etapy.”

 

Podczas szkoleń nacisk położony był na szczegółową, wielowymiarową analizę sytuacji uchodźców. Początkowo, z reguły uczestnicy niewiele wiedzieli kim są uchodźcy, ale po szkoleniu podkreślali, że zajęcia przybliżyły im tematykę a przede wszystkim szkolenie sprawiło, że uchodźcy przestali być anonimową grupą a stali się indywidualnymi osobami, które z różnorakich przyczyn znalazły się w Polsce.

 

Opracowała Izabela Parkitna-Mierzwa