POLECAMY: Między nami sąsiadami

Materiały informacyjno-edukacyjne zgromadzone w portalu informacyjnym pt. Między nami sąsiadamiw latach 2013-2015. 

Europejski Funduszuna rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich i budżet państwa 

POLECAMY: Imigranci/ sąsiedzi / my

MATERIAŁY EDUKACYJNE POŚWIECONE CUDZOZIEMCOM

Internetowa Telewizja Edukacyjna, realizowana w ramach projektu pt. "Moda na wielokulturowość".

Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich i budżet państwa.  

 

Strona główna

Uchodźca - mój sąsiad

projekty » Uchodźca - mój sąsiad

Projekt jest współfinansowany przez Europejski Fundusz na rzecz Uchodźców i Budżet Państwa.

 

 

patronat medialny:

 

Odpowiedzialność za publikowane treści spoczywa wyłącznie na autorach tekstów. Komisja Europejska nie ponosi żadnej odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.Gównym celem projektu jest budowa autentycznego dialogu międzykulturowego wśród młodych ludzi i przybliżenie społeczeństwu przyjmującemu sytuacji, w której znaleźli się uchodźcy i powodów dla których musieli opuścić swój kraj.

 

Bezpośrednim celem projektu jest rozwinięcie oferty integracyjnej uchodźców ze społeczństwem przyjmującym. W ramach projektu realizowane sa działania, które wspomagają w nauce języka polskiego dzieci osób starających się o status uchodźcy, wspierają integrację w środowisku lokalnym, wśród najblizszych sąsiadów.

 

Projekt jest realizowany od 01.02.2012 do 30.06.2012

 

Działania: