POLECAMY: Między nami sąsiadami

Materiały informacyjno-edukacyjne zgromadzone w portalu informacyjnym pt. Między nami sąsiadamiw latach 2013-2015. 

Europejski Funduszuna rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich i budżet państwa 

POLECAMY: Imigranci/ sąsiedzi / my

MATERIAŁY EDUKACYJNE POŚWIECONE CUDZOZIEMCOM

Internetowa Telewizja Edukacyjna, realizowana w ramach projektu pt. "Moda na wielokulturowość".

Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich i budżet państwa.  

 

Strona główna

Zajęcia z języka angielskiego

projekty » Uchodźca - mój sąsiad » Zajęcia z języka angielskiego

 

Dzieci w wieku od 8 do 10 lat zakwalifikowane do klas 2-4 szkoły podstawowej reprezentują zróżnicowany poziom znajomości języka polskiego. Dzieci te, przebywając cały czas w szkole w środowisku polskim, są przede wszystkim nastawione na naukę języka polskiego, który bardzo dobrze przyswajają.

 

Z tego powodu mają trudności z szybkim przyswajaniem trudnego języka z zupełnie innej grupy językowej jakim jest angielski. W związku z tym, że uczą się dwóch różnych języków w tym samym czasie, nie można im stawiać takich samych wymagań jak w stosunku do dzieci polskich.

 

Dzieci młodsze z klas 0-1 mogą być nauczane języka angielskiego tylko na poziomie absolutnie początkującym i tylko w ściśle ograniczonym zakresie.

 

Program nauczania języka angielskiego jest skierowany do dzieci obcojęzycznych jako nauka języka „drugiego” (second language), ale tak naprawdę jest to język trzeci.

 

Dlatego też metody w nauczaniu tego języka wymagają specjalnego podejścia w stosunku do dzieci z wielojęzykowym podłożem.

 

Dzieci w klasach 0-3 uczą się dość szybko pod warunkiem, że w czasie lekcji jest dużo zajęć ruchowych, czy manualnych typu kolorowanie, ewentualnie wykonywanie np. liter z plasteliny. Wykazują też większe zaangażowanie jeżeli lekcje mają charakter zadaniowy.

 

Natomiast w większości wypadków występuje brak umiejętności współpracy w grupie i wykonywanie zadań indywidualnie. Kiedy nauczyciel próbuje nakłonić dzieci do współpracy kończy się ona częściej konfliktem niż nawiązaniem kooperacji.

 

opracował Łukasz Schuch